Purjehtijan jatko

Purjehtijan jatko on 16 tunnin (kaksi päivää) tehopaketti purjehduksen perusasioista. Sopii hyvin sinulle, jos olet purjehtinut aiemmin, mutta viimeisimmästä kerrasta on jo vierähtänyt aikaa. Sisältö on hyvin pitkälle samaa, kuin Purjehtijakurssissa, mutta koska perusasiat ovat jo tuttuja, päästään niiden kertaamiseen nopeasti ja tehokkaasti.

Sopii myös silloin, jos haluat kehittyä veneen päällikkönä päällikkökurssilla, mutta tunnet vielä pientä epävarmuutta perusasioiden hallinnassa. Loistava mahdollisuus kerrata asiat ennen päällikkökurssille osallistumista!

Purjehtijakurssi jatko on tarkoitettu purjehtijakurssin suorittaneille tai muuten
purjehduskokemusta hankkineille, jotka haluavat lisää purjehduskokemusta ja/tai kehittää osaamistaan kohti purjeveneen päällikkyyttä.

Tavoitteena on miehistötaitojen nostaminen rutiinitasolle ja purjeveneen käsittelytaitojen syventäminen, sekä laajentaa kurssilaisen käsitystä turvallisesta purjehduksesta.

Kurssin jälkeen kurssilainen kykenee itsenäisesti käsittelemään purjeita ja ohjaamaan venettä sekä osallistumaan itsenäisesti kannella ja sisällä tapahtuviin päivittäisiin tehtäviin. Kurssin aikana manöövereista tulee rutiinia ja oppilas ymmärtää syy-seuraussuhteita.

Kurssille osallistumiseen vaaditaan 15 vuoden ikä ja aikaisemmin suoritettu purjehtijakurssi tai vähintään neljä päivää kokemusta miehistön jäsenenä purjeveneessä. Kurssin minimikesto on 16 tuntia. Kurssille ei vaadita navigointiosaamista.

Purjehtijakurssi jatko kurssisisältö
1 Merisanaston, veneen osien, rikin ja purjeiden tunte

 • Osaa purjehduksessa käytetyt termit ja ymmärtää ohjeet ja toimii ohjeiden mukaisesti.

 • 2 Köydet ja solmut
 • Köysityöskentely rutinoitua.
 • Osaa itsenäisesti valita tilanteeseen sopivan solmun ja kiinnitystavan.

 • 3 Veneen lähtö- ja rantautuminen valmisteluineen
 • Osaa toimia itsenäisesti miehistön jäsenen roolissa veneen lähtöön ja rantautumiseen
  liittyvissä tilanteissa, myös luonnonsatamissa.

4 Veneen ohjaaminen ja purjeiden käsittely

 • Osaa toimia itsenäisesti ja turvallisesti kannella erilaisissa tehtävissä.
 • Tuntee purjeiden säädön perusperiaatteet ja osaa säätää purjeita kaikilla tuulen
  suunnilla.
 • Ymmärtää reivauksen tarpeen ja osaa reivata ja purkaa reivin.
 • Osaa turvallisesti ohjata venettä maaston, kompassin ja tuulikulman mukaan.

 • 5 Meriteiden säännöt
 • Osaa tähystää tehokkaasti merellä ja raportoida vaaratilanteista.
 • Tuntee tärkeimmät väistämissäännöt.

 • 6 Sääoppi
 • Ymmärtää sääennusteen merkityksen tulevalle purjehdusretkelle.
 • Tietoisuus sääpalveluista ja tuuliasteikon tuntemus.
 • Perusymmärrys sääkartoista.

 • 7 Henkilökohtaiset turvavarusteet ja hätävarusteet
 • Ymmärtää veneen turvallisuuskulttuurin merkityksen.
 • Osaa valita säänmukaisen vaatetuksen ja käyttää henkilökohtaisia turvavarusteita.
 • Tietää koska ja miten hätäraketteja ja muita hätäviestivälineitä käytetään.

 • 8 Tulipalon ja muiden vaaratilanteiden ennaltaehkäisy ja toimenpiteet
 • Ymmärtää erilaiset vaarat ja niiden ehkäisyn.
 • Osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla päällikön ohjeiden mukaisesti.

 • 9 Mies yli laidan (MOB)
 • Osaa toimia mies yli laidan tilanteessa päällikön ohjeiden mukaisesti.
 • Tuntee yleisimmät nostometodit.

 • 10 Hyvät merimiestavat
 • Osaa yleiset tavat ja käytännöt: liputuskulttuuri, satamakäyttäytyminen ja muiden
  veneilijöiden huomioon ottaminen.
 • Ympäristön huomioiminen merellä, saarissa ja satamissa.

Purjehtijakurssi jatkon jälkeen on mahdollisuus jatkaa Saaristopäällikkökurssilla ja sen jälkeen Rannikkopäällikkökurssilla. Nämä kurssit ovat sopivia myös sellaisille purjehtijoille, joilla on purjehduskokemusta, mutta haluavat vahvistaa osaamistaan. Päällikkökursseille voi tulla myös suoraan käymättä ensin Purjehtijakurssia tai Purjehtijakurssi jatkoa.